Opleiding spiritueel therapeut

Opleiding spiritueel therapeut gezocht?  Hieronder vind je de lijst van websites relevant aan Astrologie advies, horoscoop,  opleidingen en curssussen, therapeuten en coaches voor hulp bij spirituele vragen. Een horoscoop is een cirkel verdeeld in 12 dierenriemtekens van elk 30° – 12 sectoren (Huizen) en 10 planeten met verbindingen. Om een horoscoop te kunnen samenstellen hebben we je 3 gegevens nodig: je geboortedatum, je geboorteplaats en je geboorte-uur. (Je juist geboorte-uur is te verkrijgen in het gemeentehuis van je plaats van geboorte, dienst bevolking. Een tip: stuur zelf een mail naar je geboortestad/dorp om je correct geboorte-uur te weten)

Opleiding spiritueel therapeut gezocht?

Opleiding spiritueel therapeut motivatie en inspiratie.
Spirituele reis India Ontdek jezelf in de nieuwe wereld. leven omzetten in motivatie en inspiratie. De persoonlijke missie te ontdekken en deze tot uitdrukking te brengen in persoonlijke groei. Kijk op de wereld te verhelderen en de energie te laten stromen.

Opleiding spiritueel therapeut Esther van Schie Spirituele therapie.
Spiritueel Welzijn weekend. Hatha Yoga les. Tarieven en agenda. Mijn naam is Esther van Schie en ik ben geboren in september 1967. Mijn man en ik hebben samen 3 volwassen kinderen. Samen runnen wij onze Orchideeën kwekerij, waarin ik een aantal maanden per jaar tijdens het hoogseizoen werkzaam ben.

Opleiding spiritueel therapeut  Twente.
Opleiding tot Psycho Energetisch Therapeut. De driejarige deeltijdopleiding tot Psycho-Energetisch Therapeut biedt je stap voor stap een gestructureerde methode aan om je intuïtieve vermogens te ontplooien en deze doelgericht in te zetten voor jezelf en anderen als begeleider en trainer. Wat is Psycho Energetische Therapie? Psycho-Energetische Therapie is een begeleidingsvorm die mensen helpt in hun zoektocht naar psychisch en energetisch welzijn. Deze therapie baseert zich op de kennis en studie van intuïtieve, energetische en spirituele ontwikkeling en counselingmethodieken zoals: het waarnemen, lezen en harmoniseren van het energieveld van de mens, de aura en chakras. Daarnaast wordt er gewerkt met adem en ontspanningstechnieken, toegepaste imaginatie T.I, dromen, tekeningen en ondersteunende gespreksbegeleiding. De opleiding is bedoeld voor iedereen die zich intuïtief, energetisch en spiritueel wil ontwikkelen.

Coachopleidingen van Balansgroep Amsterdam, Driebergen, Zwolle, Zoetermeer.
Na het volgen van deze opleiding ben je in het bezit van voldoende ervaring en methodieken om als coach aan de slag te gaan. Opleiding Professioneel Senior Coach. Een erkende opleiding voor ervaren coaches die zich verder willen ontwikkelen en professionaliseren in het coachvak.

Opleiding spiritueel therapeut  klassikaal bij Sonnevelt.
Ik ervaar deze opleiding Energetisch Therapeut als een avontuur. Door stap voor stap de chakra’s’ door te werken kom je steeds in een andere laag van jezelf. Er worden heel subtiel dingen in gang gezet waardoor je steeds dichter bij je ware zelf uitkomt.

Opleiding spiritueel therapeut Erkende post-HBO Opleiding DNA.
Geen hbo vooropleiding? Word dan in 4 jaar KinderCounselor! Erkend door SNRO 240 EC. Kinderen Counselor Hbo Beroepsopleiding. MasterKindertherapeut ECP in Integratieve Psychotherapie. 4-jarige opleiding post-hbo/wo. Psychotherapie met kinderen van 4-12 jaar! Erkend door EAP, EAIP, NAP. Kinderen Therapeut Post-hbo/wo Beroepsopleiding.

Opleiding spiritueel therapeut  Utrecht.
In elke aflevering vind je een boeiend thema, filosofisch en spiritueel, maar ook kritisch en nuchter. Alle culturen en wijsheidstradities bieden inspiratie voor onze huidige samenleving. De auteurs van Mantra zijn autoriteiten op hun vakgebied en weten te inspireren zonder enige voorkeur voor welke levensbeschouwing dan ook.

Opleiding spiritueel therapeut Lilianders.
Samen vormen de in totaal 18 dagen een gedegen basis voor jouw praktijk als spiritueel coach of gezinstherapeut. De drie delen bieden uiteenlopende onderwerpen uit de dagelijkse praktijk van een spiritueel coach. De afzonderlijke modules zijn in de door jou gewenste volgorde te volgen. de opleiding wordt gegeven op 6 hele dagen.

Opleiding spiritueel therapeut  Bianca van Boven Ontdek je kracht NU Vught.
Ik ben werkzaam als natuurgeneeskundig therapeut en werk volgens de vijf natuur-gerichte principes. Deze zijn energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche. Via de Energieschool en het instituut voor kleurenpunctuur heb ik hiervoor de opleiding tot Energiegenezer gevolgd, de opleiding Holistic Health Coach en de opleiding licht en kleurenpunctuur gevolgd.

Opleiding spiritueel therapeut  Zingeving Academie.
Zelfstandig en geïnspireerd de weg kunnen vinden in sociaal wetenschappelijke, parapsychologische en natuurwetenschappelijke paradigmas met betrekking tot zingevingsvragen.; Onbevooroordeeld maar ook kritisch kennis kunnen nemen van inzichten over bijzondere bewustzijnstoestanden, buitenzintuigelijke waarneming, meditatiemethoden en andere ingangen tot transcendentie of spiritueel inzicht.; Zodanige psychologische, medisch-biologische en sociaal wetenschappelijke kennis dat ze in staat zijn zelfstandig een hulpverleningsrelatie aan te gaan, waarbij ze de eigen mogelijkheden en beperkingen verantwoord kunnen inschatten.; Voldoende psychologische en communicatieve vaardigheden om met methodische gespreksvoering cliënten verantwoord en effectief te begeleiden en te ondersteunen bij de omgang met zingevingsproblematiek en spirituele ontwikkeling.; Voldoende inzicht in de sociologische, psychologische, psychiatrische, juridisch-ethische en organisatorische aspecten van een hulpverleningsrelatie om zich op verantwoorde wijze professioneel te kunnen positioneren in het zorgsysteem en om te complexe problematiek te kunnen onderkennen en effectief door te kunnen verwijzen.; Zodanige beheersing van inzicht en vaardigheden zoals hierboven omschreven, dat daarin ook de psychosociale basiskennis is geïntegreerd, zoals die vereist wordt door relevante beroepsverenigingen en externe instanties voor accreditatie van dit type beroepsopleiding. Lees meer over het Beroepsprofiel van een Geestelijk Begeleider.

Opleiding spiritueel therapeut  Intence opleidingen.
Ik volgde een tweejarige opleiding tot energetisch therapeut, een NLP opleiding, een opleiding tot spiritueel trainer, een opleiding familieopstellingen en de opleiding tot Matrixcoach en nog meer energetische opleidingen. Al deze technieken combineer ik in mijn werkwijze en zijn in mijn lessen verweven.

 


Werken met Personal trainer Mechelen

Professionele één op één begeleiding met je eigen personal trainer waarbij je efficient werkt aan jouw persoonlijke doel. Je traint resultaatgericht op maat van jouw lichaam en hebt een eigen professionele personal coach die jou optimaal laat zweten voor de beste resultaten. Ook voor Meer over een opleiding personal coach. Schrijf je in voor deze praktijkgerichte opleiding en ontdek alles over personal coaching. Individuele Begeleiding. Meteen Starten. ISO-Gecertificeerd.

Kaartleggen met Lenormand

Werken met populaire kaarten zoals de Lenormand, Tarot, Belline, Zigeuner-, Gypsy- en Engelenkaarten? Of op zoek naar inspirerende Orakelkaarten?

Extra inkomen

Meer over Astrologie en Spiritualiteit

Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring. De betekenissen van “religie” en “spiritualiteit” liggen vaak erg dicht bij elkaar. In een strikte betekenis wordt er het bewustzijn mee aangeduid, de menselijke ziel of het menselijke innerlijk zijn, dat zijn oorsprong in een goddelijke of andere transcendentie heeft, of in relatie staat tot een hogere werkelijkheid. De spiritualiteit is een bijzondere, maar niet noodzakelijk confessioneel begrepen religieuze levenshouding van een mens, die zich op het transcendente of immanente goddelijke Zijn concentreert, respectievelijk op het principe van de transcendente waarheid of hoogste werkelijkheid. Spiritualiteit is afgeleid van het Latijnse woord ‘spirit’ dat ‘geest’ betekent. Spiritualiteit houdt bezield leven in, leven vanuit onvoorwaardelijke liefde. Centraal staat hierbij bewustzijn en met je geest (gedachten) bewust worden en zijn van je zingeving, motivatie en kwaliteiten en hetgeen betekenis aan je leven geeft.

Met je geest kan je samenwerken met je ziel, kern of ware zelf, dat zijn oorsprong heeft in een andere (geen aardse) dimensie. Sommige mensen ervaren deze ‘andere’ dimensie als goddelijk. Iemand die spiritueel leeft, erkent dat er meer is tussen hemel en aarde. Spiritualiteit ontwikkelen. Spiritualiteit is een persoonlijke ervaring. Er kunnen bovennatuurlijke krachten worden ervaren, zoals bij bijna dood ervaringen, paranormale waarnemingen, intuïtieve ervaringen en het waarnemen van lichtwezens.

Er bestaan vele manieren om spiritueel te leven en om spiritualiteit te ontwikkelen. Welke manier aansluit op iemand is heel persoonlijk. Veel mensen mediteren bijvoorbeeld, of genieten van stilte om hun geest en zichzelf te ervaren.